topic new

topic new

4K ความระเอียดระดับพระกาฬของหน้าจอที่ทุกๆคน ควรจะรู้เอาไว้

  อย่างเราๆไม่ว่าจะดูหนัง หรือ เล่นเกมก็ต้องการที่จะให้ภาพออกมาสมจริงมากที่สุดเมื่อก่อนแต่ Full HD ก็ถือว่าสวยที่สุดในตอนนั้นแล้วแต่ในปัจจุบัน มีที่สวยกว่าสมจริงว่านั้นก็คือ 4K (4000) หรือ Ultra High Definition  ความหมายของมันคือ มาตรฐานความคมชัดของ…